برچسب: تعدیل کارگران نخ البرز

بیکاری ۱۳۰ کارگر نخ البرز به علت عدم قدرت خرید مصرف کننده گان!

با ادامه تورم و افزایش گرانی افسار گریخته در کشور هر روز شاهد تعطیلی کارخانه ها هستیم کاهش قدرت خرید کارگران و مردم باعث شده کارگاه های تولیدی و کارخانه یکی پس از دیگری...