برچسب: شش سال حبس اسماعیل عبدی

اسماعیل عبدی از اعضای کانون صنفی معلمان در حکمی از سوی دادگاه انقلاب به شش سال زندان محکوم شد.

 به گزارش سایت حقوق معلم و کارگر، صبح روز دوشنبه حکم شش سال حبس برای اسماعیل عبدی از فعالین فرهنگی کشور، به وکیل وی پیمان حاج محمود عطار، ابلاغ شده است حقوق معلم وکارگر:...