برچسب: طراحی سوخته

نمایش “طراحی سوخته” بهانه ای برای سرکوب مطالبات و اعتراضات کارگران

نمایش “طراحی سوخته” بهانه ای برای سرکوب مطالبات و اعتراضات کارگران بخش خبری “بیست و سی” شبکه دو صدا و سیما با پخش نمایشی شرم آور به نام “طراحی سوخته” تلاش کرده است که...