برچسب: لایحه قانون کار

لایحه ضد کارگری و پایمال کردن حقوق و منافع کارگران را محکوم می کنیم

لایحه ضد کارگری و پایمال کردن حقوق و منافع کارگران را محکوم می کنیم لایحه اصلاحی قانون کار با هدف پایمال کردن حقوق  کارگران تدوین شده است . در برابر تصویب این لایحه ایستادگی...