برچسب: کارگران اخراجی فولاد سازان فرایند

تجمع کارگران اخراجی فولادسازان فرآیند برای پرداخت نشدن معوقات مزدی دوسال گذشته!

تجمع کارگران اخراجی فولادسازان فرآیند برای پرداخت نشدن معوقات مزدی دوسال گذشته!

صبح امروز  دوم مرداد ماه جمعی از کارگران تعدیل شده کارخانه «فولاد سازان فرآیند» در ادامه پیگیری‌ برای معوقات مزدی پرداخت نشده خود در مقابل درب ورودی مح کار سابق خود در منطقه ملارد...