برچسب: کارگران خدماتی مترو

تجمع ۱۰۰کارگر خدماتی مترو برای دومین روز مقابل مجلس بی نتیجه ماند

کارگران خدماتی مترو که از طریق شرکت های پیمانکاری برای مترو تهران کار میکنند صبح امروز ۱۵دی ماه  برای دومین روزدر مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تجمع اعتراضی زدند. این کارگران که شمار...