برچسب: کارگران معدن طرزه

۴۰۰تن از کارگران معدن طرزه دست به تجمع اعتراضی زدند

امروز صبح دهم بهمن ماه ۹۴کارگران معدن طرزه مجددا اعتراضات خود را از سر گرفته و بخاطر عدم پرداخت معوقات مزدی دست به تجمع اعتراضی زدند این کارگران در تماس با ایلنا افزودند: نزدیک...

کارگرانی که در شریط سخت کار میکنند ،کارفرما هایی که در سال دو نوبت حقوق پرداخت می کنند!

کارگرانی که از طریق پیمانکار در آشپزخانه معدن زغال سنگ طزره از زیر مجموعه‌های معادن زغال سنگ البرزشرقی مشغول کارند می‌گویند که نزدیک به ۵ ماه مزد پرداخت نشده طلبکارند. یکی از کارگران شاغل...

۲۰۰کارگر معدن طرزه در اعتراض به واگذاری امکانات رفاهی این معدن دست به تجمع اعتراضی زدند

به نقل از کارگران این واحد معدنی گفته می‌شود که از جمعیت ۱۲۰۰ نفری کارگران معدن طزره دست کم ۲۰۰ کارگر به اتفاق خانواده خود در خانه‌های سازمانی مستقر در این زمین‌ها ساکن هستند...