برچسب: کارگران هفت تپه اعتراضات مجدد

اعتراضات کارگران مجتمع صعنت نیشکر هفت تپه امروز ۶بهمن ماه از سر گرفته شد !

شماری از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه امروز چهارشنبه (۶ بهمن ماه) نیز نسبت به آنچه که پرداخت نشدن حقوق خود عنوان شد در محل این شرکت در شوش دست به تجمع زدند. به...